Verdieping op Zolder

Shamanic healing

Gaandeweg ben ik steeds meer gaan werken met sjamanisme. Ik ben vanaf 2017 in opleiding bij Hayka-Nach, ik heb reeds 2 inwijdingen gehad en geef verschillende behandelingen. Het sjamanisme gaat ervan uit dat alles op aarde bezield is en met elkaar verbonden. Klachten en ziekten ontstaan wanneer een energieveld is verstoord, bijvoorbeeld door trauma, onverwerkte emoties of oude stukken uit vorige levens. Maar ook met betrekking tot persoonlijke en maatschappelijke kwesties. Heling binnen de sjamanistische traditie richt zich op het herstellen dit evenwicht waardoor het zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd. Sjamanisme wordt vaak beschouwd als de oudste vorm van spirituele heling en komt voor in veel culturen en dicht bij de natuur levende volkeren. Tegenwoordig omarmen steeds meer mensen het sjamanisme. Op zoek naar een dieper contact met zichzelf, levend in harmonie met hun ware natuur en het grote geheel. Een sjamaan heeft niets te maken met religie en is in Noord-Amerika een medicijnman/vrouw. Hij of zij wordt specifiek gekenmerkt door het vermogen contact te maken met de Spirits. En vormt als het ware een brug tussen de fysieke en onzichtbare wereld, de kennis die daaruit wordt opgedaan kan worden ingezet bij het helingsproces. Een shamanic healer past technieken en rituelen toe uit het sjamanisme, maar is geen sjamaan. De authentieke sjamanistische levenswijze, kennis en visie zijn vertaald in westerse begrippen en technieken. Hierdoor kan de shamanic healer de kennis en rituelen toepassen voor heling van mensen en thema’s die bij deze tijd passen. Werkwijzen: *verschillende trancereizen met drum, ratel en zang naar boven-, midden- en onderwereld, naar de kennis die iedereen diep in zich draagt, van voorouders of naar gelang het doel waarvoor de reis is bedoeld. *healing op verschillende niveaus *medicijnwiel of krachtwiel *soul-retrieval *energetische reiniging van ruimte of woning met slechte energie Ik combineer mijn kennis van het sjamanisme met mijn andere opleidingen en levenslessen. Indien je geïnteresseerd bent, kunnen we een gratis intakegesprek houden om te bespreken welke behoefte of vraag er is en welke behandeling bij jou past. De behandelingen zijn energetische behandelingen en zijn niet bedoeld ter vervanging van medische diagnoses of behandelingen, psychologisch of medisch. Psychologische en/of medische klachten moeten altijd met zorg begeleid worden door jouw eigen arts en/of medisch specialist.