Verdieping op Zolder

Maatwerk

Lichamelijke klachten komen vaak voort uit energieblokkades of geestelijk onbalans. Door verschillende werkwijzen met elkaar te combineren, kan ik ook maatwerk leveren passend bij jouw probleem of klacht. Dit kan bijvoorbeeld bij burn-out, rouwverwerking, depressie of gezondheidsklachten. Ook voor kinderen en volwassenen die moeite hebben om om te gaan met hun hoogsensitiviteit biedt een combinatie van werkwijzen uitkomst. Het is niet perse nodig van te voren te beslissen waar je behoefte aan hebt. Het is mogelijk bij een afspraak eerst gratis een korte intake te doen om jouw hulpvraag in beeld te krijgen. En daaropvolgend met de behandeling verder te gaan.