Verdieping op Zolder

Workshop - Innerlijk Kind

We komen allemaal als hulpeloos wezen op aarde en zijn door onze ouders of verzorgers zo goed mogelijk grootgebracht. De basisbehoefte van een kind zijn: acceptatie, aanmoediging, bevestiging, begrip, bewondering, erkenning, geruststelling, goedkeuring, vertrouwen, respect, waardering, zorg. De meeste ouders/verzorgers hebben hun best gedaan om jou als kind alles te geven wat je nodig had, soms was dit niet het geval en/of soms was dit niet voldoende. Gevoelens vormen een belangrijk deel van de levenskracht die altijd door ons heen stroomt. Maar als je b.v. het gevoel hebt dat er niet naar je wordt geluisterd of dat er niet om wordt gegeven hoe jij je voelt, of je krijgt een negatieve reactie op het moment dat je je uitdrukt, dan leer je al snel om je emoties te onderdrukken. Als we onze emoties niet ten volle beleven, blokkeren we onze natuurlijke levenskracht. De stroom van levensenergie door het lichaam wordt geblokkeerd. Een blokkade kan jaren duren of een heel leven, tenzij de blokkade wordt weggenomen. ’n Blokkade kan leiden tot inhouding, verlies van kracht, emotionele en fysieke pijn en ziekte. Onderdrukte gevoelens geven onderdrukte energie en dit kan ’n emotionele of fysieke aandoening veroorzaken. Wellicht mocht je niet alle ruimte innemen die je eigenlijk nodig had. Misschien moest je gevoelens en ideeën onderdrukken. Maar ook andere gebeurtenissen of emotionele momenten, de ervaringen en belevingen op school, zijn van invloed op ons Innerlijk Kind: Deze gevoelens en overtuigingen kunnen een belemmerende rol blijven spelen gedurende de rest van je leven. Als kind slaan we al deze gevoelens/beelden op. En vanuit die gevoelens/beelden ontwikkel je een strategie, ‘n overlevingsstrategie die op dat moment het beste bij jou past. En zo ontstaan er kernovertuigingen. Overtuigingen gebaseerd op gelukkige, maar ook ongelukkige en traumatische ervaringen/ beelden. Wij mensen zijn geneigd om de opgeslagen beelden vast te houden, ons eraan vast te klampen. We zijn soms zelfs niet in staat ze af te danken als de ervaring leert dat ze niet langer bruikbaar zijn. Dit proces wordt bepaald door gewoonte, angst of gewoon doordat we ons er niet van bewust zijn. Deze beelden beïnvloeden nog steeds ons leven in het Hier en Nu Wat voor onbevredigend en pijnlijk gedrag je ook vertoont, het blijkt altijd gebaseerd te zijn op de overlevingsstrategieën, die je toen hebt ontwikkeld. Die overlevingsstrategie is gebaseerd op de beperkte ervaringen en overtuigingen, waarover je toen beschikte. Die strategieën waren er oorspronkelijk op gericht om je pijn te besparen. Wat toen op zekere hoogte voor je werkte, kan nu in je volwassen leven nadelig of blokkerend werken. Hoe mooi zou het zijn als je ontdekt, onthult, wat jou blokkeert, teneinde deze blokkades op te heffen? Het is onvermijdelijk dat kinderen meer of minder emotionele schade oplopen. ( Dit geldt voor elke generatie). Door contact te maken met jouw Innerlijk Kind krijg je inzicht in hoe het vroeger gegaan is, wat je eigenlijk nodig had en leer je om dat nu alsnog aan jezelf te geven, waardoor je jezelf kunt helen. Dit is een liefdevolle methode. Werken met het Innerlijk Kind is een van de meest simpele, directe en doeltreffende methoden om bij onze oorspronkelijke verwondingen te komen en die te genezen. Dit Innerlijk Kind is een krachtbron binnen ons. Tijdens de workshop nodig ik je uit om contact te maken met jouw Innerlijk Kind d.m.v. meditatie, geleide visualisatie en dialogen met jezelf. Door dit contact kun je je afstemmen op de behoeften en inzichten van de kind-delen in jou en kan er ’n stuk heling ontstaan en meer begrip en waardering voor jezelf. Als het voelt als ’n goede stap voor jouw groeiproces en ben je geïnteresseerd in deze workshop of in een reading, kun je je opgeven bij : info@verdiepingopzolder.nl