Verdieping op Zolder
Hoogsensitiviteit is een verhoogde gevoeligheid voor externe prikkels en indrukken dan gemiddeld. De oorzaak van hoogsensitiviteit is gelegen in een zenuwstelsel dat gevoeliger is. Het is een karaktereigenschap die met al zijn voordelen gebruikt kan worden. Onder gunstige omstandigheden hebben ‘Highly Sensitive Persons’, (oftewel HSP’s), een fijnzinnig en diepgaand observatievermogen, waardoor zij dingen sneller en gedetailleerder waarnemen dan de meeste mensen. Maar veel HSP’s hebben problemen met hun hoogsensitiviteit, zodanig dat het hun kwaliteit van leven aantast. Stress en overbelasting zorgen ervoor dat deze kwaliteiten worden ondermijnd en hun kracht verliezen. HSP’s bespeuren veranderingen in temperatuur, geur, geluid, of licht veel eerder en sterker dan anderen. Ook kunnen ze in de regel slecht tegen sterke prikkels als harde muziek, herrie, en druk(te). Veel van hen hebben regelmatig tijd nodig voor zichzelf om tot rust te komen en alle indrukken te verwerken. Ook voelen hooggevoelige mensen verdriet van anderen vrijwel direct aan en worden bijvoorbeeld boosheid, een slecht humeur, niet-acceptatie, een slechte verstandhouding of sfeer feilloos geregistreerd. Bewust en onbewust. Dit heeft direct invloed op het gevoel van welzijn van de hooggevoelige. Als HSP-er ben je er ook steeds op gericht om het een ander naar de zin te maken. Daarbij verleg je je grenzen en verg je veel van jezelf. Veel hooggevoelige mensen voelen zich hun hele leven al anders dan andere mensen of voelen zich niet geaccepteerd. Als kind kreeg je al vaak opmerkingen over je gedrag. ‘Doe niet zo overgevoelig’, of ‘wat ben je serieus’, ‘huilebalk’ etc. En je wilt er zo graag erbij horen….. Of er ontstaat een minderwaardigheidsgevoel of een schuldgevoel als ze er niet in slagen aan de (soms slechts veronderstelde) eisen van de omgeving te voldoen. Veel hooggevoeligen worstelen een groot deel van hun leven met een moeilijk dilemma. Ze worden heen en weer geslingerd tussen de behoefte aan stilte, rust en terugtrekken enerzijds en anderzijds de drang zich aan te passen aan de omgeving om goedkeuring, erkenning, acceptatie en waardering te krijgen. Dit kost veel energie, waardoor vermoeid kan ontstaan. Maar ook kan het gevoelens van onzekerheid, eenzaamheid en verdriet geven. Ook de omgeving van een hooggevoelig persoon kan het er moeilijk mee hebben. Het is niet altijd eenvoudig met een hooggevoelig iemand samen te leven. Ouders van een hooggevoelig kind, partners van een hooggevoelig persoon, kinderen van een hooggevoelige ouder weten wat het is. Omgaan met iemand die zo fijngevoelig is kan een wereld van onbegrip en frustratie voor beiden worden.

Consult:

Een consult vindt plaats in de vorm van effectieve gesprekken, mogelijk doelstellingen formuleren en evalueren, uitleg geven en gerichte vragen te beantwoorden. Af en toe spreken we opdrachten voor thuis af. Na gezamenlijk overleg kan energetische ondersteuning plaats vinden (bv. gronden), waardoor ontspanning en rust ontstaat. De combinatie van inzichten en energetische ondersteuning kan heel effectief werken. Door de gesprekken ontstaan inzichten en ben je steeds beter in staat om gewoon jezelf te zijn. En als je weet wat jouw kwaliteiten zijn, neemt je zelfvertrouwen toe. En dan kun je jouw kwaliteiten laten zien. Hoe sterker je zelfbeeld en je vertrouwen worden, dat je goed bent zoals je bent, hoe beter je in je eigen kracht kunt gaan staan. Leren vertrouwen op jezelf, op jouw natuur en aanleg en op je intuïtie. Bij dit proces wil ik je graag ondersteunen met mijn eigen schat aan ervaringen en kennis, inzichten en leergang begeleider HSP bij het EszenzZ Center te Amsterdam. Mijn doel is om je verder te helpen in je zoektocht naar antwoorden en meer evenwicht. Na een periode zul je in staat zijn jouw verdere ontwikkeling met meer vertrouwen in eigen handen te nemen. De kosten voor een consult zijn 40 euro. info@verdiepingopzolder.nl of 06-17246804

Wat is hoogsensitiviteit?